Política de privacitat

Aquesta és la política de privacitat aplicable a la “Generació ARA | Club Prèmium” (en endavant, “Club Prèmium”)

Dades de contacte de l’ARA com a responsable del tractament

Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d’Edició de Premsa Periòdica Ara, SL (d’ara endavant, “ARA”), amb NIF B-65258261, inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911) i amb domicili al Carrer Peu de la Creu 5-9, de Barcelona, 08001; telèfon 93.275.11.10, i adreça privacitat@ara.cat.

Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d’Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d’ara endavant, “ARA Balears”), amb NIF B-57806762; domicili al carrer Tous i Maroto, 8, 1r de Palma, 07001; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari Ara Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.

Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d’ANISA, amb NRT A707871V i domicili al carrer Príncep Benlloch, 43, d’Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

El nostre delegat de protecció de dades

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic privacitat@ara.cat per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

Finalitats del tractament

A l’ARA recollim i tractem dades personals per al Club Prèmium per a les finalitats següents:

Amb qui compartim les dades personals?

Les dades podran comunicar-se als destinataris tercers següents: administracions públiques per al compliment d'obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les categories d'encarregats següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal.

Alguns dels nostres encarregats del tractament poden estar ubicats en tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Dades de menors

Els menors de 14 anys només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Drets

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

També, en els tractaments que tinguin com a base jurídica el teu consentiment, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets pots enviar la teva sol·licitud al Carrer Peu de la Creu 5-9, de Barcelona, 08001, o a l’adreça privacitat@ara.cat.

En tot cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho consideres oportú.